HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN: TỔ CHỨC THIẾT KẾ KHÓA HỌC TRÊN LMS MOODLE

Thursday - 16/09/2021 21:46

Bước 1: Click chọn My Course (trong mục Navigation)

 

Bước 2: Chọn course mà giảng viên vào để tổ chức và thiết kế lại khóa học

 

Bước 3: Cách 1 - Chọn chức năng Edit settings (phía góc bên trái màn hình) hoặc Cách 2 - góc trên bên phải như hình để thiết lập các thông tin cơ sở của khóa học

Bước 4: Thiết lập các thông tin khóa học ( Giảng viên có thể chọn tổ chức khóa học theo tuần hoặc theo chủ đề). Sau khi thiết lập xong Giảng viên ấn vào nút “SAVE AND DISPLAY”

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second