Tin tức

Quay lại

Phiên họp 11 Hội đồng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ngày 25/10/2019, Hội đồng Trường tổ chức họp phiên thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Trường ĐHBK Hà Nội. Tham dự phiên họp có 15 trong tổng số 19 thành viên của Hội đồng. PGS Lê Minh Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã bỏ phiếu biểu quyết nhân sự Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020; các thành viên Hội đồng trường cũng đã thảo luận và thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động sửa đổi, bổ sung năm 2019; thống nhất chủ trương tái cơ cấu Viện KHCN quốc tế Việt Nam – Nhật Bản  và thành lập Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ Bách khoa.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã cho ý kiến, đánh giá, xếp loại năm học 2018-2019 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T07
15
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HUST và Công ty cổ phần AIDEM (Nhật Bản)