Phòng, Ban, Trung tâm

Phòng, Ban, Trung tâm

Phòng Hành chính tổng hợp

 

Điện thoại: Văn thư, đóng dấu: C1 - 114

Điện thoại: 024 38692222

Văn phòng Ban giám hiệu: C1 - 217

Điện thoại: 024 38696099

Văn phòng Cựu sinh viên: BK ALumni House (nhà D2D)

Điện thoại: 024 38690071


Phòng Tổ chức cán bộ

Văn phòng: C1 - 205

Điện thoại: 024 38681955 - 024 3869.2036


Phòng Đào tạo

Văn phòng: C1 - 201, 202, 315, 316

Điện thoại: 024 38692104, 024 38692008, 024 38682305; 024 38692115; 024 36230102


Phòng Quản lý nghiên cứu

Văn phòng: C1 - 220

Điện thoại: 024 38692136


Phòng Tài chính - Kế toán

Văn phòng: C3-4

Điện thoại: 024 38692730


Phòng Hợp tác đối ngoại

Văn phòng: C1 - 212

Điện thoại: 024 3869 3796 - 024 3868 3197


Phòng Cơ sở vật chất

Văn phòng: C1 - 301

Điện thoại: 024 38681954Phòng An ninh

Điện thoại: 024 38692307


Phòng Công tác sinh viên

Văn phòng: C2-201, C1 - 103, 104, 105

Điện thoại: 024 38692896 - 024 38693108


Phòng Thanh tra - Pháp chế

Văn phòng: C2 - 217

Điện thoại: 024 38630017


Phòng Phát triển dự án đầu tư

Văn phòng: C3 - 312

Điện thoại: 024 3868 3090 - 024 3868 3091


Thư viện Tạ Quang Bửu

Văn phòng: Tầng 1 - 5, TV Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 38692243


Phòng Quản lý chất lượng

Văn phòng: C2 - 102

Điện thoại: 024 38680627 - 024 36230930


Trung tâm Mạng thông tin

Văn phòng: 905A - TV Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 38682203


Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

Văn phòng:  321 - TV Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 3623.1732


Trung tâm Quản lý ký túc xá

Văn phòng: B9 - 101, 102, 103

Điện thoại: 024 38692942


Trung tâm Y tế Bách khoa

Văn phòng: Số 5 phố Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 38692400


Trung tâm Phục vụ Bách khoa

Văn phòng: Tầng 3 - Số 10 phố Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 024 36230523


Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật

Văn phòng: Nhà C3B

Điện thoại: 024 38682445


Nhà xuất bản Bách khoa

Văn phòng: Nhà E

Điện thoại: 024 38684569


Viện Đào tạo liên tục

Văn phòng: 94 - 94A Lê Thanh Nghị

Điện thoại: 04 3869 3782

Fax: 04 3868 0485

Website: dtlt.hust.edu.vn

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây