Ban Giám đốc Đại học

Ban Giám đốc Đại học

bgd 2020 2025

Giám đốc Đại học: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

Email: thang.huynhquyet@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Tổ chức, cán bộ, thi đua;

- Quy hoạch chiến lược, Phát triển dự án;

- Tài chính;

- Truyền thông, hành chính;

- Công tác công đoàn, thể thao văn hóa.

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Hành chính tổng hợp;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Phát triển dự án;

- Phòng Thanh tra - Pháp chế;

- Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu.

 

 
 

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Phong Điền - Phụ trách Đào tạo và Công tác sinh viên

Email: dien.nguyenphong@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Tuyển sinh;

- Đào tạo, hỗ trợ trao đổi học thuật;

- Công tác sinh viên;

- Quản lý chất lượng;

- Công tác Đoàn – Hội.

- Phòng Tuyển sinh;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Quản lý chất lượng;

- Viện Đào tạo liên tục;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật.


Phó Giám đốc: PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính - Phụ trách Khoa học - Công nghệ 

Email: chinh.huynhdang@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Hợp tác đối ngoại;

- Hoạt động thư viện, xuất bản, tạp chí KH&CN.

- Phòng Quản lý nghiên cứu;

- Phòng Hợp tác đối ngoại;

- Nhà xuất bản Bách khoa; 

- BK-Holdings;

- Thư viện Tạ Quang Bửu;

- Trung tâm Công nghệ dữ liệu và tính toán.

 

Phó Giám đốc: PGS.TS. Trần Ngọc Khiêm - Phụ trách Cơ sở vật chất - Dự án SAHEP 

Email: khiem.tranngoc@hust.edu.vn 

Phụ trách trực tiếp

Mảng công tác

Phòng, ban, trung tâm

- Quản lý cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, mạng thông tin;

- Hoạt động dịch vụ;

- An ninh, bảo vệ, y tế.

- Phòng Cơ sở vật chất;

- Trung tâm Phục vụ Bách khoa;

- Trung tâm Quản lý ký túc xá;

- Trung tâm mạng Thông tin;

- Phòng An ninh;

- Trung tâm Y tế Bách khoa;

- Ban quản lý Dự án SAHEP.


>> GIÁM ĐỐC/ HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây