Tin tức

Quay lại

Lịch tiếp công dân của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trong quý 1 và 2 năm 2020

1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng vào ngày Thứ Hai tuần cuối tháng (trong quý 1 và 2 năm 2020 là ngày 20/1, 24/2, 30/3, 27/4, 25/5, 29/6)

Thời gian: 14h30 – 16h30;

Địa điểm: Phòng họp C2 - 211, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

2. Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Thanh tra – Pháp chế vào các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

Thời gian: Từ 9h00 đến 11h00 trong các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu;

Địa điểm: Phòng C2 - 217, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Xem chi tiết nội dung TẠI ĐÂY