Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và Lớp Đối tượng Đảng năm 2019

Chủ nhật - 17/11/2019 13:17

Trong 2 ngày 16- 17/11/2019, Đảng ủy ĐHBKHN tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp của các tổ chức đảng trong Đảng bộ và Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, sinh viên đang công tác học tập trong Trường.

Tham dự và chủ trì buổi khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới có đồng chí Phó Thị Nguyệt Hằng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trường. Lớp học có sự tham gia của 115 đảng viên được kết nạp trong năm 2018 và năm 2019 và các đảng viên là sinh viên kết nạp từ địa phương chuyển đến học tập và sinh hoạt Đảng chưa được học lớp đảng viên mới của trường ĐHBK Hà Nội.

Để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới, đồng chí Phó Thị Nguyệt Hằng yêu cầu các đồng chí học viên phải ý thức và trách nhiệm rõ hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mình, để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện các quy định của lớp học, có bài thu hoạch chất lượng.

PGS Hoàng Minh Sơn Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trực tiếp lên lớp

Khóa học bồi dưỡng này tập trung nghiên cứu các nội dung chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân; Xây dựng Đảng về Đạo đức; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cũng trong ngày 16/11/2019, Đảng ủy Trường đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 193 quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, sinh viên đang công tác, học tập trong Trường. Tham dự và chủ trì buổi khai giảng có TS. Bùi Đức Hùng UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn Trường.

Các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các giảng viên truyền đạt, nghiên cứu các nội dung cụ thể gồm: Khái lược lịch sự Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học, các quần chúng ưu tú sẽ nắm được điều kiện, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó mỗi quần chúng sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và động cơ vào Đảng đúng đắn, cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.

Ngọc Nam

Tác giả: Phạm Thanh Huyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây