Tuyển dụng

Kết quả xét tuyển cán bộ viên chức đợt 1 năm 2021
07 tháng 04, 2021
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức kỳ xét tuyển cán bộ viên chức đợt 1 năm 2021. Hội đồng tuyển dụng trường đã họp và nhất trí trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng năm 2021
08 tháng 02, 2021
Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng năm 2021  với tổng số...
> Xem thêm
Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020
11 tháng 12, 2020
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 3 THÁNG 12/2020   TT Họ và tên Năm sinh ...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng năm 2020
25 tháng 09, 2020
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020  ...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng năm 2020
30 tháng 06, 2020
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020 cho các...
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
10
AUN/SEED-Net Joint Regional Conferences in Transportation, Energy and Mechanical Manufacturing Engineering-RCTEMME2021