Tuyển dụng

Tuyển dụng năm 2017
23 tháng 08, 2017
Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện tuyển dụng CBVC năm 2017 với chỉ tiêu cho các đơn vị...
> Xem thêm
1
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Hội thảo tuyển dụng của công ty Fushan Technology Việt Nam