Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2022
01 tháng 07, 2022
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022
08 tháng 04, 2022
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng năm 2022
25 tháng 01, 2022
Theo nhu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng năm 2022  với tổng số...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2021
31 tháng 08, 2021
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt 3...
> Xem thêm
1 2 3 ... 4 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Bách khoa Ngày trở về 2022