Tin tức

Quay lại

Thông báo buổi tọa đàm “Giáo dục, Công nghệ và tương lai của công việc” do Ông Ousmane Diagana, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới – phụ trách nhân sự trình bày

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội kính mời các thầy cô, sinh viên quan tâm đăng ký tham gia Buôi tọa đàm “Education, Technology, and Future of Work” do nhà trường phối hợp với Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) tổ chức

Buổi tọa đàm “Education, Technology, and Future of Work”

  • Thời gian: 10h00 – 11h45, Thứ sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2019
  • Địa điểm: Phòng 302 – Nhà C1 - Trường ĐHBK Hà Nội
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, có phiên dịch sang Tiếng Việt
  • Đối tượng: Cán bộ, sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội
  • Diễn giả : Ông Ousmane Diagana, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới – phụ trách Nhân sự 

Mời cán bộ, sinh viên đăng ký tham gia TẠI ĐÂY 

Hạn đăng ký tham dự: trước 16h30 ngày 21 tháng 03 năm 2019

Thông tin diễn giả và tóm tắt về buổi tọa đàm xem TẠI ĐÂY 

Phòng Hợp tác Đối ngoại