Thông báo

Quay lại

Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ BVMT thực hiên từ năm 2020

Kính gửi:

Các Viện nghiên cứu

 

Phòng Quản lý nghiên cứu kính gửi Các đơn vị Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiên từ năm 2020 của Vụ KHCN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Xem công văn đính kèm).

Kính đề nghị đơn vị thông báo cho các cán bộ quan tâm xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ và hoàn thiện các hồ sơ kèm theo như yêu cầu.

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn về Phòng QLNC: Trước 16g30, Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019.

         

Trân trọng.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T08
15
Tuyển sinh ĐH: Tổ chức Bài kiểm tra tư duy 2020