Thông báo

Quay lại

Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành văn bản số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu BM-01-ĐXĐT/ĐA, BM-02-ĐXDAP tại Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố.

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, biểu tổng hợp được đóng thành 02 quyển, kèm theo công văn của đơn vị và gửi về phòng QLNC (324/C1) trước ngày 18/6/2021.

Tệp đính kèm: Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội