Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Thứ hai - 21/06/2021 23:06
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Thực hiện công văn số 2557/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết quả tuyển chọn, xét chọn Chương trình KHCN, trong đó Trường được phê duyệt chủ trì thực hiện chương trình "Nghiên cứu phát triển vật liệu cấu trúc nano tiên tiến ứng dụng trong năng lượng, môi trường và y sinh”. Trường ĐHBK Hà Nội sẽ tổ chức tuyển chọn đề tài, nhiệm vụ thuộc chương trình (danh mục đề tài theo QĐ số  2057/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/6/2021).


Hồ sơ tuyển chọn hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau đây
1. Được niêm phong kín và gửi về Phòng QLNC (P220-C1) trước 11 giờ  ngày 25/06/2021 (Thứ sáu).  
2. Trang thông tin bên ngoài: Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ thuộc chương trình thực hiện từ năm 2022; Tên đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; Họ, tên và đơn vị công tác của chủ nhiệm đề tài và danh sách tất cả các thành viên tham gia đề tài bao gồm cả thành viên và đơn vị phối hợp thực hiện ngoài Trường; số điện thoại liên hệ và địa chỉ email của chủ nhiệm và thư ký đề tài; danh mục các tài liệu gửi kèm đã được niêm phong bên trong. 
3. Tài liệu bên trong niêm phong:  
Bản cứng: 01 bản gốc có đầy đủ chữ ký và 07 bản copy theo mẫu gồm: 
-Thuyết minh đề tài: theo mẫu 6 của Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (mẫu kèm theo) 
- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí đối ứng từ các tổ chức; 
- Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp, ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài; 
- Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài:  theo mẫu 7 Phục lục 1 - Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT; 
+ 01 USB ghi toàn bộ các nội dung trên.

Tệp đính kèm: Các biểu mẫu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây