Tổ chức - Nhân sự - Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2022
01 tháng 07, 2022
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt...
> Xem thêm
Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
05 tháng 05, 2022
Ngày 05/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng) đã họp để xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường. ...
> Xem thêm
Thông báo: Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
21 tháng 04, 2022
Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;...
> Xem thêm
Thông báo Kết quả xét bổ nhiệm chức danh PGS đối với TS. Nguyễn Công Minh
21 tháng 04, 2022
Ngày 18/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã họp để xét và đã nhất trí bổ nhiệm chức danh PGS đối với TS. Nguyễn Công Minh, giảng viên cao cấp...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022
08 tháng 04, 2022
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác  tuyển dụng đợt...
> Xem thêm
1 2 3 ... 6 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Bách khoa Ngày trở về 2022