Tổ chức - Nhân sự - Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng năm 2021
08 tháng 02, 2021
Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng năm 2021  với tổng số...
> Xem thêm
Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020
11 tháng 12, 2020
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 3 THÁNG 12/2020   TT Họ và tên Năm sinh ...
> Xem thêm
Thông báo tuyển dụng năm 2020
25 tháng 09, 2020
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020  ...
> Xem thêm
1 2 3 ... 4 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội