Xử lý học tập

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG
24 tháng 02, 2017
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng do quá hạn tiếp nhận trở lại Vào cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Đại học dự kiến xử lý buộc thôi học đối với...
> Xem thêm
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng chính quy do quá hạn tiếp nhận trở...
24 tháng 02, 2017
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng do quá hạn tiếp nhận trở lại Vào cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Đại học dự kiến xử lý buộc thôi học đối với...
> Xem thêm
Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20161
15 tháng 02, 2017
  TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...
> Xem thêm
Thông báo về xử lý học tập kỳ 20161
15 tháng 02, 2017
  TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...
> Xem thêm
Thông báo mở đăng ký bổ sung vào các lớp ĐATN kỳ 20162
20 tháng 01, 2017
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC LỚP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162 Phòng đào tạo đại học thông báo mở đăng ký các lớp Đồ án tốt nghiệp kỳ 20162 dành cho các bạn sinh viên đạt đủ điều kiện tiếng...
> Xem thêm
1
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
14
"BÁCH KHOA MỘT THỜI HOA LỬA" Lễ tri ân các thế hệ Thầy trò ĐHBK Hà Nội xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ