Xét tốt nghiệp

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đại học chính quy kỳ 20153
30 tháng 11, 2016
THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2015 3  tháng 11/2016)   Phòng Đào tạo đại học trường...
> Xem thêm
Thông báo mở xét tốt nghiệp kỳ 20161-A
17 tháng 11, 2016
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ  TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161A Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20161A   Thời gian :  Từ 8 giờ 00 phút...
> Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20153
28 tháng 09, 2016
Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20153    Thời gian : Từ 14 giờ Thứ 2 ngày   26/09/2016 đến hết 14 giờ Thứ 2 ngày...
> Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20153
28 tháng 09, 2016
Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20153    Thời gian :  Từ 14 giờ Thứ 2 ngày     26/09/2016 đến hết 14 giờ Thứ...
> Xem thêm
Previous 1 ... 1 2 3
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - Bách khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ XXVII