Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162-A (TB số 2)
15 tháng 05, 2017
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 2A. Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra...
> Xem thêm
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20162A (Thông báo số 1)
28 tháng 04, 2017
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162A Quá trình mở xét tốt nghiệp đợt 20162A đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20162A cần thực hiện các việc sau đây: 1. Sinh...
> Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162A
14 tháng 04, 2017
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ  TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162A Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt 20162A   .  Truy cập vào trang SIS...
> Xem thêm
Thông báo số 2 về việc xét tốt nghiệp kỳ 20161-B
07 tháng 03, 2017
THÔNG BÁO VỀ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161B  1.    Đợt mở xét tốt nghiệp online đã kết thúc lúc 16 giờ 30 phút ngày 06/03/2017. 2.    Kết quả xét...
> Xem thêm
Thông báo lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B
27 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ  TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161B Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20161B   Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào...
> Xem thêm
1 2 Next
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.