Xét nhận ĐATN

Thông báo kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162
08 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20162. 1....
> Xem thêm
Thông báo về kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162
08 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20162. 1....
> Xem thêm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 20161
11 tháng 10, 2016
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 20161   Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ  20161 cho những sinh viên đã đăng ký mã...
> Xem thêm
1
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T09
20
Ngày hội tư vấn xét tuyển "Bách Khoa - Đường tới tương lai"