Thông báo nộp bài tham dự Hội nghị trực tuyến SEATUC 2022
08 tháng 10, 2021
Trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội các Trường đại học Kỹ thuật Đông Nam Á (SEATUC) mà Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là thành viên, Phòng Hợp tác đối ngoại xin thông báo về Hội nghị...
> Xem thêm
Chương Trình Học Bổng Nghiên Cứu Tại Hàn Quốc
24 tháng 09, 2021
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU TẠI HÀN QUỐC Chương trình học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc - “PSDP-H Program” cho sinh viên/ Nghiên cứu sinh/ Postdoc là chương trình học bổng hợp...
> Xem thêm
Thông báo học bổng trao đổi Erasmus+ KA1 với Trường Đại học Trento – Ý
24 tháng 09, 2021
Phòng Hợp tác đối ngoại (HTĐN) thông báo học bổng Chương trình Erasmus+ Key Action 1 – hợp tác giữa trường Đại học Trento (Ý) và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội do Ủy Ban Châu Âu tài trợ...
> Xem thêm
Thông báo học bổng Erasmus + Key Action 1 - Trường ĐH OTH Regensburg (CHLB Đức)
20 tháng 09, 2021
Phòng HTĐN thông báo học bổng Erasmus + Key action 1 dành cho sinh viên Trường ĐH OTH Regensburg, CHLB Đức tiếp nhận. Thông tin học bổng cụ thể như sau: 1. Website Trường : ...
> Xem thêm
Thông báo học bổng Erasmus + Key Action 1 Trường ĐH Technical University of Munich (CHLB Đức)
20 tháng 09, 2021
Phòng HTĐN thông báo học bổng Erasmus + Key action 1 dành cho sinh viên Trường ĐH Technical University of Munich (TUM), CHLB Đức tiếp nhận. Thông tin học bổng cụ thể như sau: 1....
> Xem thêm
1 2 3 ... 49 Next
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.