THÔNG BÁO KÉT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023

Thứ hai - 04/12/2023 23:25
Ảnh đăng kq bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023
Ảnh đăng kq bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023
Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng) đã họp để xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Đại học.
* Hội đồng thông báo:
1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:
- Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.
- Là giảng viên cơ hữu tại Đại học Bách khoa Hà Nội; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên liên tục trong 3 năm gần nhất.
- Đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Đại học Bách khoa Hà Nội, đúng chuyên ngành Đại học thực hiện đào tạo.
2. Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Đại học Bách khoa Hà Nội: thành viên Hội đồng (bằng 100% thành viên có mặt) nhất trí bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 34 ứng viên.
TT Họ và tên ứng viên Chức danh
bổ nhiệm
Ngành xét
bổ nhiệm
Đơn vị công tác
 1.  
Bùi Anh Hoà Giáo sư Luyện kim Trường Vật liệu
 1.  
Phạm Văn Hùng Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí
 1.  
Nguyễn Kim Ngà Giáo sư Hóa học Trường Hoá và Khoa học
sự sống
 1.  
Vũ Toàn Thắng Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí
 1.  
Phạm Tuấn Anh Phó Giáo sư Công nghệ
thực phẩm
Trường Hoá và Khoa học
sự sống
 1.  
Nguyễn Vân Anh Phó Giáo sư Hóa học Trường Hoá và Khoa học
sự sống
 1.  
Dương Minh Đức Phó Giáo sư Tự động hóa Trường Điện-Điện tử
 1.  
Nguyễn Xuân Hạ Phó Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí
 1.  
Trịnh Ngọc Hải Phó Giáo sư Toán học Viện Toán ứng dụng và Tin học
 1.  
Lê Thị Thu Hằng Phó Giáo sư Luyện kim Trường Hoá và Khoa học
sự sống
 1.  
Nguyễn Thành Hùng Phó Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí
 1.  
Bùi Đức Hùng Phó Giáo sư Điện Trường Điện-Điện tử
 1.  
Nguyễn Duy Hùng Phó Giáo sư Vật lý Trường Vật liệu
 1.  
Đặng Quốc Khánh Phó Giáo sư Luyện kim Trường Vật liệu
 1.  
Nguyễn Phi Lê Phó Giáo sư Công nghệ
thông tin
Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
 1.  
Phạm Nguyễn Thanh Loan Phó Giáo sư Điện tử Trường Điện-Điện tử
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Giáo sư Hóa học Trường Hoá và Khoa học sự sống
 1.  
Phan Thị Tố Nga Phó Giáo sư Hóa học Trường Hoá và Khoa học sự sống
 1.  
Nguyễn Trọng Nghĩa Phó Giáo sư Hóa học Trường Hoá và Khoa học sự sống
 1.  
Phạm Thị Kim Ngọc Phó Giáo sư Kinh tế Viện Kinh tế và Quản lý
 1.  
Lê Chí Ngọc Phó Giáo sư Công nghệ
thông tin
Viện Toán ứng dụng và Tin học
 1.  
Trần Đăng Quốc Phó Giáo sư Động lực Trường Cơ khí
 1.  
Nguyễn Văn Thái Phó Giáo sư Vật lý Viện Vật lý kỹ thuật
 1.  
Nguyễn Hồng Thái Phó Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí
 1.  
Nguyễn Ngọc Thắng Phó Giáo sư Hóa học Trường Vật liệu
 1.  
Vương Văn Thanh Phó Giáo sư Cơ học Trường Cơ khí
 1.  
Nguyễn Thị Thu Phó Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí
 1.  
Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phó Giáo sư Kinh tế Viện Kinh tế và Quản lý
 1.  
Phạm Văn Tiến Phó Giáo sư Hóa học Trường Hoá và Khoa học sự sống
 1.  
Nguyễn Thành Trung Phó Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí
 1.  
Nguyễn Kiên Trung Phó Giáo sư Tự động hóa Trường Điện-Điện tử
 1.  
Nguyễn Ngọc Tuệ Phó Giáo sư Hóa học Trường Hoá và Khoa học sự sống
 1.  
Nguyễn Đức Tuyên Phó Giáo sư Điện Trường Điện-Điện tử
 1.  
Đặng Thái Việt Phó Giáo sư Cơ khí Trường Cơ khí

Tác giả: Ban Tổ chức - Nhân sự

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây