THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 NĂM 2024

Thứ năm - 09/05/2024 23:32
TBTD1 ĐỢT 2 2024
TBTD1 ĐỢT 2 2024
Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng đợt 2 năm 2024 với tổng số 44 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Đại học Bách khoa Hà Nội,  Đại học thông báo như sau: 
I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
-  Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
-  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Đại học Bách khoa Hà Nội.
 2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. VỊ TRÍ XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện công tác tuyển dụng đợt 2 năm 2024 với tổng số 44 chỉ tiêu tại các đơn vị trong Đại học cụ thể như sau: 
TT Vị trí việc làm Đơn vị Số lượng
I TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 7
1 Giảng viên Khoa Điện tử 4
2 Giảng viên Khoa Kỹ thuât truyền thông 1
3 Giảng viên Khoa Tự động hoá 1
4 Cán bộ kỹ thuật Trung tâm ĐTTH Điện - Điện tử 1
II TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 5
1 Giảng viên Khoa Kỹ thuật máy tính 3
2 Giảng viên Khoa Khoa học máy tính 2
III TRƯỜNG CƠ KHÍ 1
1 Giảng viên Khoa Cơ điện tử 1
IV TRƯỜNG VẬT LIỆU 4
1 Giảng viên Khoa Dệt May – Da giầy và Thời trang 3
2 Giảng viên Khoa Kỹ thuật vật liệu 1
V KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT 4
1 Giảng viên Nhóm chuyên môn Vật lý đại cương 2
2 Giảng viên Nhóm chuyên môn Vật lý tính toán 1
3 Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Thí nghiệm-Thực hành Vật lý 1
VI KHOA TOÁN -TIN 7
1 Giảng viên Toán -Tin 7
VII KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1 Giảng viên  Giáo dục thể chất 1
VIII KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 2
1 Giảng viên Quản lý giáo dục 1
2 Giảng viên Giáo dục STEM và Công nghệ giáo dục 1
IX KHOA NGOẠI NGỮ 1
1 Giảng viên Nhóm chuyên môn:
. Tiếng Anh chuyên ngành
. Dịch thuật
. Kỹ năng nghề nghiệp
1
X KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 1
1 Giảng viên Nhóm chuyên môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1
XI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 7
1 Giảng viên Bộ môn Kinh tế Công nghiệp 2
2 Giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp 2
3 Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật 1
4 Giảng viên Bộ môn Quản lý Tài chính 2
XII TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TRI THỨC SỐ 2
1 Chuyên viên Truyền thông 1
2 Chuyên viên Quản trị thương hiệu 1
       
XIII BAN TỔ CHỨC - NHÂN SỰ 1
1 Chuyên viên 1
XIV BAN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 1
1 Kế toán viên Xây dựng cơ bản 1
TỔNG 44
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN
Xét tuyển viên chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
  Đối với yêu cầu về năng lực tiếng Anh: Minh chứng bằng văn bằng, chứng chỉ (còn thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày hạn nộp hồ sơ) theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc tương đương (Danh mục quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh xem TẠI ĐÂY ) hoặc nếu học ở nước ngoài thì mình chứng bằng luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh. Nếu tại thời điểm đăng ký không có minh chứng hoặc minh chứng không phù hợp, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ bố trí để kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ và Trao đổi văn hóa – Đại học Bách khoa Hà Nội.
-  Vòng 2: Thi vấn đáp/thực hành để đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
  IV. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 - Tuyển dụng từ 2/2024 – 12/2024: cho đến khi hết chỉ tiêu;
       - Thời gian thực hiện dự kiến cho đợt 2:
Thời gian Nội dung thực hiện
10/5/2024 -10/6/2024 - Thông báo tuyển dụng trên các trang tin đại chúng;
- Ứng viên đăng ký ứng tuyển trên hệ thống https://tuyendung.hust.edu.vn/#thuong-nien
- Kiểm tra đăng ký trên hệ thống theo yêu cầu tuyển dụng.
11/6/2024 -28/6/2024 - Lập danh sách thí sinh dự tuyển;
- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển;
- Kiểm tra tiếng Anh (với ứng viên chưa có năng lực tiếng Anh theo yêu cầu);
- Công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển;
- Thông báo kế hoạch, thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng.
29/6/2024 -19/7/2024 Phỏng vấn, đánh giá ứng viên và gửi kết quả về Hội đồng tuyển dụng thông qua Ban Tổ chức – Nhân sự.
20/7/2024 -31/7/2024 Hội đồng tuyển dụng  họp thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Đại học xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng.
V. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
        Hồ sơ tuyển dụng được nộp sau khi có kết quả xét tuyển bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định 85/NĐ-CP ngày 07/12/2023) – Mẫu TCCB.QT08.BM10;
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền - Mẫu TCCB.QT08.BM11;
3. Bản kê khai thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có) - Mẫu TCCB.QT08.BM12;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
5. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
6. Bản sao Giấy khai sinh;
7. Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 được cấp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
Ghi chú:
- Nộp hồ sơ (bản cứng) sau khi có kết quả xét tuyển tại Ban Tổ chức – Nhân sự: Phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: https://tuyendung.hust.edu.vn/#thuong-nien  hoặc tại Ban Tổ chức – Nhân sự.
- Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức – Nhân sự để có kế hoạch thực hiện.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây