Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và quần chúng ưu tú 2020

Thứ ba - 24/11/2020 16:10

Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 21 và 22/11 tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các Đảng viên mới kết nạp của các tổ chức đảng trong Đảng bộ và Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, sinh viên đang công tác học tập trong Trường.

Tham gia lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới lần này có gần 100 Đảng viên được kết nạp trong năm 2019, đảng viên của một số trường trong Khối và các đảng viên là sinh viên kết nạp từ địa phương chuyển đến học tập và sinh hoạt Đảng chưa được học lớp đảng viên mới đến của Trường.

Tại buổi lễ khai mạc, TS. Bùi Đức Hùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết khóa học bồi dưỡng Đảng viên mới sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân;  Xây dựng Đảng về Đạo đức; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên trong tình hình mới, TS. Bùi Đức Hùng yêu cầu các học viên phải ý thức và trách nhiệm rõ hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mình, để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện các quy định của lớp học, có bài thu hoạch chất lượng.

Các học viên của Lớp Bồi dưỡng Lý luận cho quần chúng ưu tú khóa 17A diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: CCPR - Duy Thành.

Trong khi đó, hai lớp Bồi dưỡng Lý luận được mở ra cho hơn 400 quần chúng ưu tú nhằm mục đích trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng như Đảng là gì? Đảng có quá trình ra đời và hoạt động ra sao? Cương lĩnh và Điều lệ, tổ chức và nguyên tắc tổ chức ra sao? Vì sao chúng ta ở đây muốn vào Đảng và phải làm thế nào để được vào Đảng.

“Trả lời đúng được các câu hỏi đó là xác định rõ động cơ, mục đích và tự giác, tự nguyện vào Đảng; tuy nhiên nhận thức đầy đủ về Đảng là một quá trình. Nếu được vào Đảng chúng ta còn được học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới. Nếu trở thành cán bộ Đảng, nhà nước chúng ta còn phải học qua lớp trung cấp lý luận, cao cấp lý luận chính trị,” PGS. Trần Ngọc Khiêm, Ủy viên thường vụ, Phó hiệu trưởng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng GS. Lê Anh Tuấn, Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch hội đồng trường, tuyên bố khai mạc lớp.

Thông qua lớp học này, các quần chúng ưu tú sẽ nắm được điều kiện, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó mỗi quần chúng sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và động cơ vào Đảng đúng đắn, cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.

Phòng TT&QTTH

Tác giả: Phạm Hồng Hạnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây