Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Thứ năm - 20/09/2018 15:30

Ngày 21/9/2018, tại Hội trường C2, Đảng bộ Trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có PGS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS Hoàng Minh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn Thanh niên, lãnh đạo Chính quyền, Công đoàn các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Hội nghị đã được nghe PGS Nguyễn Viết Thông trình bày những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những quyết sách quan trọng, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng thời, đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động.

PGS Nguyễn Viết Thông tập trung trình bày tại Hội nghị

Trong mỗi Nghị quyết nêu trên, PGS Nguyễn Viết Thông tập trung trình bày đánh giá thực trạng; phân tích mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đối với Nghị quyết 26, trong thời gian tới cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược tập trung phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

 Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đề ra mục tiêu sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Mục tiêu thời gian tới là tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình.

PGS Nguyễn Viết Thông cũng tập trung phân tích những điểm mới của Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường, PGS Hoàng Minh Sơn gửi lời cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Viết Thông đã dành thời gian đến truyền đạt cho cán bộ, đảng viên Trường những nội dung quan trọng của Nghị quyết. Thông qua buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường đã nhận thức được thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.


Bài và ảnh: Vũ Thơm

Tác giả: Nguyễn Kim Chi

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây