Tin tức

Quay lại

Triển khai nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Bộ Công thương

Thực hiện Quyết định số 5048/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của. Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thực hiện Chương trình, Bộ Công thương đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN:
1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp
2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện năm 2019

Tệp đính kèm: Công văn 320/BCT-KHCN


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội