Tin tức

Quay lại

Kế hoạch tổ chức học tập từ 9/3/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường quyết định triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho thầy và trò khi tham gia các hoạt động giảng dạy-học tập tại Trường, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch học tập đã công bố. Sinh viên thực hiện theo các nội dung sau đây:
1. KHÔNG di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện nay.
2. Trong tuần từ 9/3 – 15/3/2020: Trường chỉ tổ chức các lớp học online theo thời khoá biểu hiện hành (xem danh sách các lớp có dạy online cập nhật trên trang SIS/Cổng thông tin).
3. Những lớp khác và lớp đặc thù không thể chuyển sang online được (thí nghiệm, thực hành...) sẽ học chậm một tuần và có kế hoạch học bù.
4. Căn cứ tình hình cụ thể Nhà trường sẽ quyết định học tiếp online hay là chuyển sang offline để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội