Thông tin - Thông báo

Thông báo về xử lý học tập kỳ 20161
15 tháng 02, 2017
  TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...
> Xem thêm
Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20161-A
10 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 1A  tháng 01/2017)   Phòng Đào tạo đại học trường...
> Xem thêm
Thông báo lịch phát bằng đợt tốt nghiệp kỳ 20161-A hệ Đại học chính quy
10 tháng 02, 2017
Thông tin chi tiết về lịch phát bằng đợt tốt nghiệp kỳ 20161-A hệ đai học chính quy xem tại đây .  
> Xem thêm
Thông báo kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162
08 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20162. 1....
> Xem thêm
Thông báo về kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162
08 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20162. 1....
> Xem thêm
Previous 1 ... 3 4 5 ... 10 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T08
15
Tuyển sinh ĐH: Tổ chức Bài kiểm tra tư duy 2020