Thông tin - Thông báo

Thông tin học bổng khuyến khích học tập kỳ 20151 - chính thức
05 tháng 10, 2016
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHÍNH THỨC KỲ 20151 Chuẩn học bổng kỳ 20151 - chính thức tại đây. Danh sách sinh viên có học bổng kỳ 20151 - chính thức tại đây.
> Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20153
28 tháng 09, 2016
Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20153    Thời gian : Từ 14 giờ Thứ 2 ngày   26/09/2016 đến hết 14 giờ Thứ 2 ngày...
> Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20153
28 tháng 09, 2016
Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt  20153    Thời gian :  Từ 14 giờ Thứ 2 ngày     26/09/2016 đến hết 14 giờ Thứ...
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162)
28 tháng 09, 2016
Sinh viên các khóa K60 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20162 như sau: Thời gian mở đăng ký: Từ 10h00 ngày 26/09/2016 đến 16h00 ngày 09/10/2016. Chú ý: Sinh viên phải đăng ký các...
> Xem thêm
Lịch đăng ký học tập học kỳ 2016_1 của K60
11 tháng 08, 2016
Hiện tại do chưa có kết quả phân ngành K60 nên lịch đăng ký học tập của K60 sẽ được mở từ ngày 15/08/2016. Sinh viên K60 từ kỳ 2016_1 sẽ phải tự đăng ký học tập trên trang ...
> Xem thêm
Previous 1 ... 8 9 10