Thông báo phân ngành K61
16 tháng 05, 2017
THÔNG BÁO PHÂN NGÀNH K61   Tải file thông báo phân ngành K61 tại đây I. TIÊU CHÍ XÉT PHÂN NGÀNH A. Xếp phân ngành theo ngành tuyển sinh đầu vào đại học Áp dụng với...
> Xem thêm
Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162-A (TB số 2)
15 tháng 05, 2017
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 2A. Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra...
> Xem thêm
Thông báo học bổng khuyến khích học tập kỳ 20161 (dự kiến)
03 tháng 05, 2017
Thông báo dự kiến học bổng Khuyến khích học tập dự kiến kỳ 20161 Thông tin chi tiết về điều kiện dự kiến xét học bổng kỳ 20161 (cập nhật ngày 04/05/2017) tại đây. Danh...
> Xem thêm
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20162A (Thông báo số 1)
28 tháng 04, 2017
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162A Quá trình mở xét tốt nghiệp đợt 20162A đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20162A cần thực hiện các việc sau đây: 1. Sinh...
> Xem thêm
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162A
14 tháng 04, 2017
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ  TỐT NGHIỆP ĐỢT 20162A Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở đăng ký online xét tốt nghiệp đợt 20162A   .  Truy cập vào trang SIS...
> Xem thêm
1 2 3 ... 7 Next
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.