Thông báo

Quay lại

Kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2020.2

Xin chúc mừng 1.632 sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc đã được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 (Nhà trường đã gửi thông báo cho những SV được nhận học bổng qua e-mail).
Học bổng được xét theo khóa ngành, trong đó có
  • 413 sinh viên đạt học bổng loại A
  • 710 sinh viên đạt học bổng loại B và
  • 509 sinh viên đạt học bổng loại C
Nhà trường sẽ làm thủ tục chuyển tiền học bổng qua tài khoản của sinh viên trong tháng 6/2021.
Chi tiết về điểm chuẩn xét cấp học bổng theo khóa, ngành sinh viên xem: 
tại đây
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội