Thông báo

Quay lại

Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021

Hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021

1. Sở KH&CN Phú Thọ

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất và các biểu tổng hợp (xem chi tiết tại đây)

Thời hạn: Trước ngày 16/5/2020

Nơi nhận: Phòng Quản lý nghiên cứu (phòng 220/C1) và bản mềm phiếu đề xuất, bảng tổng hợp gửi tới email: qlnc@hust.edu.vn

2. Sở KH&CN Quảng Ngãi

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất (Xem chi tiết tại đây

Thời hạn: Trước ngày 22/5/2020

Nơi nhận: Phòng Quản lý nghiên cứu (phòng 220/C1) và bản mềm phiếu đề xuất gửi tới email: qlnc@hust.edu.vn


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
09
Sinh viên K65 nhập học (9 - 10/10/2020)