Thông báo Khoa học - Công nghệ

Đề xuất PTN có nhu cầu hợp tác với PTN của Trung Quốc
16 tháng 02, 2017
Đề xuất PTN có nhu cầu hợp tác
> Xem thêm
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Bộ NN&PTNT
03 tháng 02, 2017
đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" và "Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020"
> Xem thêm
Đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
03 tháng 02, 2017
Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình Hóa dược
> Xem thêm
Xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016
15 tháng 12, 2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức và thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn. Đây là giải thưởng thường niên hàng năm nhằm nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá, phổ biến các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế, khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
> Xem thêm
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.