Thông báo Khoa học - Công nghệ

Bộ GD&ĐT tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KHGD cấp QG 2017
16 tháng 06, 2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 382/TB-BGDĐT ngày 7/6/2017 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học...
> Xem thêm
Hướng dẫn thực hiện việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học
14 tháng 06, 2017
Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 8/9/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường thực hiện việc tính khối lượng nghiên cứu khoa học áp...
> Xem thêm
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của Sở KHCN Tỉnh Quảng Ngãi
01 tháng 04, 2017
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
> Xem thêm
1 2 3 ... 4 Next
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.