Lịch thi

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162-A-AB-B
02 tháng 03, 2017
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH THI     Lịch thi giữa kỳ học phần ET3310 kỳ 20162 (cập nhật ngày 17/03/2017) tại đây. Lịch thi giữa kỳ học phần kỹ thuật...
> Xem thêm
Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20161-A-AB-B
16 tháng 12, 2016
Thông tin lịch thi cuối kỳ AB-B các học phần kỳ 20161 (cập nhật ngày 16/12/2016) Thông tin lịch thi cuối kỳ AB-B học phần tin học đại cương IT1110 kỳ 20161 (cập nhật ngày...
> Xem thêm
Lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học kỳ 20162-A-AB-B (cập nhật ngày 16/12/2016)
11 tháng 10, 2016
    Thông tin lịch thi cuối kỳ 20161 các học phần tại đây (cập nhật ngày 16/12/2016) Thông tin lịch thi cuối kỳ 20161 học phần Tin học đại cương IT1110 tại đây (cập nhật...
> Xem thêm
1
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
14
"BÁCH KHOA MỘT THỜI HOA LỬA" Lễ tri ân các thế hệ Thầy trò ĐHBK Hà Nội xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ