Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2015

Đứng trước những thay đổi nhanh chóng đó, hiện nay ĐHBK Hà Nội đang triển khai Chương trình đào tạo (CTĐT) Thạc sĩ Khoa học/Kỹ thuật, Công nghệ thiết kế theo hai định hướng: Định hướng ứng...
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T04
26
Lễ khai trương Phòng thí nghiệm IoT