Đào tạo

TS_Kế hoạch đào tạo

Thời gian thực hiện CTĐT trình độ TS tùy thuộc vào NCS theo học hệ tập trung liên tục hoặc không tập trung liên tục. Hệ tập trung liên tục : 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4...
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
30
Lễ chào mừng 90 năm Thành lập Đảng CSVN và khai Xuân Canh Tý