Đăng ký học tập

Lịch đăng ký học tập học kỳ 2016_1 của K60
11 tháng 08, 2016
Hiện tại do chưa có kết quả phân ngành K60 nên lịch đăng ký học tập của K60 sẽ được mở từ ngày 15/08/2016. Sinh viên K60 từ kỳ 2016_1 sẽ phải tự đăng ký học tập trên trang ...
> Xem thêm
Previous 1 ... 1 2 3
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
09
Sinh viên K65 nhập học (9 - 10/10/2020)