Đăng ký học tập

Thông báo lịch mở đăng ký học tập kỳ 20162
03 tháng 01, 2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 10...
> Xem thêm
Thời khóa biểu Việt Nhật - ICT kỳ 20162
26 tháng 12, 2016
Phòng Đào tạo đại học thông báo Hiện tại đã có lịch học các học phần của kỳ 20162 chương trình Việt Nhật - ICT. Các bạn sinh viên Việt Nhật - ICT K59 trở về trước có thể vào đăng ký học tập từ...
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học tập kỳ 2 năm học 2016-2017
14 tháng 12, 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ; Hà Nội, ngày 10...
> Xem thêm
Kế hoạch mở đăng ký điều chỉnh các lớp kỳ 20161-B
17 tháng 10, 2016
Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20161 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 17/10/2016 đến 16h00 ngày 26/10/2016. Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20161 B (từ...
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162)
28 tháng 09, 2016
Sinh viên các khóa K60 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20162 như sau: Thời gian mở đăng ký: Từ 10h00 ngày 26/09/2016 đến 16h00 ngày 09/10/2016. Chú ý: Sinh viên phải đăng ký các...
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
09
Sinh viên K65 nhập học (9 - 10/10/2020)