Thông báo lịch đăng ký học phần kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)
23 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ hè nămhọc 2016-2017 (20163) và học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171) cho các khóa. Sinh viên các khoá đăng ký lớp cho học kỳ hè năm...
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học tập kỳ 2 năm học 2016-2017
14 tháng 12, 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội,...
> Xem thêm
Lịch mở đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2016-2017
26 tháng 09, 2016
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO Sinh viên các khóa K60 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20162 như sau: Thời gian mở đăng ký: Từ 10h00 ngày 26/09/2016 đến 16h00 ngày 09/10/2016....
> Xem thêm
Lịch đăng ký học tập học kỳ 2016_1 của K60
11 tháng 08, 2016
Hiện tại do chưa có kết quả phân ngành K60 nên lịch đăng ký học tập của K60 sẽ được mở từ ngày 15/08/2016. Sinh viên K60 từ kỳ 2016_1 sẽ phải tự đăng ký học tập trên trang ...
> Xem thêm
1
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.