Cấp bằng

Thông báo lịch dự kiến phát bằng kỳ 20161-B
14 tháng 04, 2017
THÔNG BÁO (Về lịch dự kiến phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016-1B  tháng 03/2017)   Phòng Đào tạo đại học...
> Xem thêm
Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20161-A
10 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 1A  tháng 01/2017)   Phòng Đào tạo đại học trường...
> Xem thêm
Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng kỳ 20161-A
27 tháng 12, 2016
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 1. Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm...
> Xem thêm
Kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp đợt 20161-A
26 tháng 12, 2016
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 1. Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm...
> Xem thêm
1 2 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
14
"BÁCH KHOA MỘT THỜI HOA LỬA" Lễ tri ân các thế hệ Thầy trò ĐHBK Hà Nội xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ