Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng kỳ 20161-A
27 tháng 12, 2016
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 1. Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm...
> Xem thêm
Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy kỳ 20153
30 tháng 11, 2016
THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2015 3  tháng 11/2016)   Phòng Đào tạo đại học trường...
> Xem thêm
Thông báo kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20153
27 tháng 10, 2016
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2015 3. Danh sách sinh viên đăng ký tốt nghiệp kỳ 20153 (cập nhật ngày 16/11/2016) xem tại đây ...
> Xem thêm
1
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.