Liên hệ

Phòng Hành chính Tổng hợp

Địa chỉ

Nhà C1-114, 215, 217

Điện thoại

04.3869 4242

      Email: hcth@hust.edu.vn


Phòng Hợp tác quốc tế

Địa chỉ

Nhà C1-212

Điện thoại

04.38:69 3796, 3868 3197

     Email: htqt@hust.edu.vn

Trung tâm Truyền thông -  Quan hệ công chúng

Địa chỉ

P924-   Thư viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại

04.3.868 0898/ 04.3 623 1732

     Email: ccpr@hust.edu.vn


Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy gửi thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất !