Bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ nhật - 28/08/2022 17:07

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung  Điều 16 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3034/QĐ-ĐHBK-CSVC ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt thanh lý và giá khởi điểm tài sản là sách báo và tạp chí thanh lọc của Thư viện Tạ Quang Bửu năm 2021;

Căn cứ Báo cáo và chứng thư thẩm định giá số 14.7.3/2022/CTTĐG-AVFS ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Công ty Cổ phần dịch vụ tài chính và thẩm định giá tài sản Việt Nam.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý như sau:

1. Cơ quan tổ chức bán thanh lý tài sản: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Số điện thoại liên hệ: 024 38694529.

2. Tên tài sản: Sách báo và tạp chí thanh lọc của Thư viện Tạ Quang Bửu năm 2021.

3. Giá bán tài sản: 15.911.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu, chín trăm mười một nghìn đồng).

4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước: 1.591.100 đồng, tương đương 10% so với giá niêm yết. (Bằng chữ: Một triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn, một trăm đồng).

- Hình thức nộp tiền: Tiền mặt.

- Sau khi xác định được đơn vị hoặc cá nhân mua tài sản, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị hoặc cá nhân đăng ký nhưng không mua được tài sản.

5. Quy định người không được tham gia mua tài sản:

Đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ không được tham gia mua tài sản trên, bao gồm:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

6. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2022 (5 ngày làm việc, không tính ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính.

7. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2022 (5 ngày làm việc, không tính ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính. Tại địa chỉ: Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

8. Cách thức đăng ký tham gia: Gồm: Phiếu đăng ký mua tài sản; Bản sao giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy đăng ký hộ kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), có chứng thực.

9. Thời gian, địa điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản:

- Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 8 tháng 9 năm 2022 (thứ 5).

- Địa điểm: Tại Phòng C1-302 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  

Thông báo này thay cho giấy mời và được niêm yết công khai tại trụ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cổng thông tin Website của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận:

Ban Giám hiệu (Để b/c)

Hội đồng TLTS (Để b/c)

Website của Trường ĐHBKHN;

Lưu: CSVC.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI SẢN

Bán thanh lý tài sản theo hình thức niêm yết giá

      (Kèm Thông báo số: 859/TB-ĐHBK-CSVC, ngày 26 tháng 8 năm 2022)

STT

TÊN TÀI SẢN

ĐVT

SỐ LƯỢNG

HIỆN TRẠNG TÀI SẢN

I

TẠP CHÍ ĐỦ TIÊU CHUẨN BÁN

 

 

 

1

Tạp chí Lao động và Xã hội =  Labour and social afairs review /  Bộ lao động và thương binh xã hội

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

2

Lao động & Công đoàn = :  Labour and trade union review /  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

3

Bản tin Trung Quốc /  Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

4

Nhà văn /  Hội nhà văn Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

5

Thế giới trong ta /  Cơ quan ngôn luận của hội khoa học tâm lý-giáo dục Việt Nam [Tạp chí ]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

6

Quản lý nhà nước /  Học viện hành chính Quốc gia [Tạp chí ]

Cuốn

\

Cũ, hư hỏng

7

Tạp chí Thương mại /  Bộ Thương mại

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

8

Nghiên cứu Đông Nam Á /  Trung tâm KHXH và NV Quốc gia [Tạp chí]

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

9

Nghiên cứu quốc tế /  Học viện quan hệ quốc tế [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

10

Một cửa sổ nhìn ra thế giới /  Unesco [Tạp chí]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

11

Nghiên cứu văn học /  Viện Văn học - Viện khoa học xã hội Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

20

Cũ, hư hỏng

12

Tạp chí Bảo hiểm y tế Việt Nam

Cuốn

110

Cũ, hư hỏng

13

Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam /  Cơ quan ngôn luận của Tổng công ty Than Việt Nam

Cuốn

20

Cũ, hư hỏng

14

Con số & sự kiện /  Tổng cục thống kê [ Tạp chí ]

Cuốn

88

Cũ, hư hỏng

15

Báo ảnh Việt Nam /  Thông tấn xã Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

84

Cũ, hư hỏng

16

Đẹp :  Phụ san của Báo ảnh Việt Nam /  Thông tấn xã Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

17

Tạp chí Phát triển giáo dục /  Viện nghiên cứu phát triển giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

18

Người tiêu dùng /  Cơ quan hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam [Tạp chí ]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

19

Tạp chí Kinh tế đối ngoại=  External Economics review /  Trường Đại học Ngoại thương

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

20

Tạp chí Giáo chức Việt Nam /  Hội cựu giáo chức Việt Nam

Cuốn

4

Cũ, hư hỏng

21

Bác sĩ gia đình : Tài liệu chăm sóc sức khoẻ gia đình /  Nguyễn Xuân Cương chủ biên [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

22

Tạp chí Khoa học kỹ thuật mỏ - địa chất /  Trường ĐH mỏ-địa chất

Cuốn

28

Cũ, hư hỏng

23

AIDS và cộng đồng /  Bộ Y tế [Tạp chí]

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

24

Tạp chí Thống kê /  Tổng cục thống kê

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

25

Khoa học và công nghệ/ TTKHTN và công nghệ quốc gia

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

26

Khoa học kỹ thuật/ Viện KHKT Việt Nam

Cuốn

16

Cũ, hư hỏng

27

Tập san toán lý /  Ban toán lý - ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

28

Gia đình và trẻ em /  Bộ Lao động -Thương binh và xã hội

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

29

Sách & Đời sống /  Hội xuất bản Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

30

Tạp chí Khoa học xã hội /  Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

31

Nghe nhìn Việt Nam /  Liên hiệp các hội KH & KT Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

32

Nghiên cứu Đông Bắc Á /  Viện nghiên cứu Đông Bắc Á [Tạp chí]

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

33

Sản xuất & thị trường /  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn -Trung tâm tin học [Tạp chí]

Cuốn

4

Cũ, hư hỏng

34

Tạp chí Khoa học=  Journal of science /  Bộ giáo dục đào tạo - Trường Đại học Vinh

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

35

Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp =  Journal of aricultural science and technology /  Trường ĐH nông nghiệp I

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

36

Các văn bản pháp quy /  Trung tâm thông tin thương mại. Bộ thương mại [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

37

Thị trường tài chính tiền tệ = :  Financial & Monetary Market Review /  Hiệp hội ngân hàng Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

38

Ánh sáng đẹp :  Nghệ thuật nhiếp ảnh -- Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

39

Du lịch Việt Nam = :  Vietnam tourism review /  Tổng cục du lịch [Tạp chí]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

40

Vietnam Travellive =  Cẩm nang du lịch việt nam [Journal]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

41

Toàn cảnh :  Sự kiện - Dư luận /  Bộ văn hoá thông tin [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

42

Nghiên cứu Trung Quốc = :  Chinese studies review /  Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Trung Quốc [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

43

Điện ảnh kịch trường /  Cơ quan của Bộ văn hoá thông tin [ Tạp chí ]

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

44

Lý luận chính trị /  Học viện chính trị quốc gia HCM [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

45

Tạp chí Dược học /  Bộ y tế

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

46

Người làm báo /  Trung ương hội nhà báo VN [Tạp chí]

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

47

Diễn đàn văn nghệ Việt Nam /  Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật VN [Tạp chí]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

48

Tạp chí kế hoạch hóa

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

49

Tạp chí Lịch sử quân sự /  Bộ Quốc phòng

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

50

Ngày nay /  Cơ quan ngôn luận của hiệp hội CLB Unesco Việt nam [Tạp chí]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

51

Xưa và Nay /  Hội khoa học lịch sử Việt nam [Tạp chí]

Cuốn

27

Cũ, hư hỏng

52

Kiến trúc Việt Nam /  Bộ xây dựng [ Tạp chí ]

Cuốn

44

Cũ, hư hỏng

53

Thế giới ảnh = :  Photo World /  Cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam [Tạp chí ]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

54

Sức khỏe gia đình [Tạp chí ]

Cuốn

25

Cũ, hư hỏng

55

Tác phẩm mới /  Hội nhà văn Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

56

Ngôn ngữ & đời sống /  Hội ngôn ngữ học VN [Tạp chí]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

57

Văn hóa các dân tộc /  Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số VN [Tạp chí ]

Cuốn

6

Cũ, hư hỏng

58

Sóng nhạc /  Hội âm nhạc TP.Hồ Chí Minh [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

59

Tạp chí Giáo dục và xã hội: Journal of Education and Society /  Cơ quan nghiên cứu, lý luận, diễn đàn giáo dục của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Cuốn

6

Cũ, hư hỏng

60

Nội san silicát /  Viện silicát

Cuốn

28

Cũ, hư hỏng

61

Chứng khoán Việt Nam = :  Vietnam Securites Review /  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Bộ tài chính [Tạp chí]

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

62

Ý tưởng sản phẩm :  Chuyên san của báo Công nghiệp Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

63

Tạp chí thể thao /  Tổng cục thể dục thể thao

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

64

Nghiên cứu Tôn giáo = :  Religious Studies /  Viện nghiên cứu tôn giáo [Tạp chí]

Cuốn

3

Cũ, hư hỏng

65

Thế giới Điện ảnh = Movie World /  Hội Điện ảnh Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

66

Thông tin Tài chính = :  Financial Bulletin Journal /  Viện Khoa học tài chính [Tạp chí]

Cuốn

9

Cũ, hư hỏng

67

Tài chính ngày nay /  Cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành tài chính [Tạp chí]

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

68

Tạp chí Công nghệ ngân hàng =  Banking Technology Review /  Trường Đại học Ngân hàng T.P.Hồ Chí Minh

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

69

Văn hóa dân gian /  Viện Khoa học xã hội Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

10

Cũ, hư hỏng

70

Văn học nước ngoài /  Hội nhà văn Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

16

Cũ, hư hỏng

71

Mẹ & Bé /  Liên hiệp các Hội KHKT Việt nam [Tạp chí]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

72

Thầy thuốc Việt nam /  Tổng Hội Y học Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

73

Kiến trúc & đời sống /  Hội kiến trúc sư TP.Hồ Chí Minh [Tạp chí]

Cuốn

20

Cũ, hư hỏng

74

Bản tin điện tử/Trung tâm thông tin thư viện Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cuốn

18

Cũ, hư hỏng

75

Tạp chí khoa học và phát triển =  Journal of Science and Development /  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Cuốn

7

Cũ, hư hỏng

76

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài /  Hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

77

Bản tin doanh nhân trẻ /  Hội Doanh nhân TP.HCM [Tạp chí]

Cuốn

10

Cũ, hư hỏng

78

Hồn việt /  Hội Nhà văn Việt nam [Tạp chí]

Cuốn

4

Cũ, hư hỏng

79

Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ /  Trung tâm thông tin KH&CN Quốc gia [Tạp chí]

Cuốn

9

Cũ, hư hỏng

80

Tạp chí phát triển nhân lực /  Ủy ban nhân dân thành phố HCM. Trường Cán bộ Thành phố

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

81

Tạp chí nghiên cứu y dược học cổ truyền Việt Nam =  Journal of research in Vietnam tradititional medicine and pharmacy /  Bộ y tế

Cuốn

42

Cũ, hư hỏng

82

Quan hệ quốc tế [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

83

Tạp chí Dân tộc học /  Viện dân tộc học - Viện khoa học xã hội Việt Nam

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

84

Luật học /  Viện luật học - Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

85

Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật /  Cơ quan lý luận văn hoá nghệ thuật - Bộ văn hoá thông tin [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

86

Tạp chí Công tác tư tưởng văn hoá /  Ban tư tưởng - văn hóa trung ương

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

87

Sân khấu /  Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

114

Cũ, hư hỏng

88

Nghệ thuật thứ bảy /  Hội điện ảnh Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

104

Cũ, hư hỏng

89

Nhiếp ảnh /  Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

30

Cũ, hư hỏng

90

Mỹ thuật & đời sống /  Hội mỹ thuật Việt Nam [ Tạp chí ]

Cuốn

264

Cũ, hư hỏng

91

Nghiên cứu lý luận /  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [Tạp chí]

Cuốn

20

Cũ, hư hỏng

92

Nhà nước và pháp luật = :  State and Law /  Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện nhà nước và pháp luật [Tạp chí]

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

93

Khoa học về phụ nữ /  Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ[Tạp chí]

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

94

Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật =  Journal of Science & Technology

Cuốn

8

Cũ, hư hỏng

95

Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh [Bản tin]

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

96

Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay/

Cuốn

88

Cũ, hư hỏng

97

Các vấn đề sách giáo dục [Tạp chí]

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

98

Đại học Kiến trúc Hà Nội = Hanoi Architectural University :  Bản tin hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo [Bản tin]

Cuốn

6

Cũ, hư hỏng

99

Thông tin tư vấn thiết kế /  Tổng công ty tư vấn thiết kế G.T.V.T [Tạp chí]

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

100

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán/ Bộ tài chính. Học viện tài chính

Cuốn

120

Cũ, hư hỏng

101

Trí thức & phát triển /  Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực [Bản tin]

Cuốn

9

Cũ, hư hỏng

102

Tạp chí tin học ngân hàng = Banking information renew/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

103

Thời trang trẻ

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

104

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành /  Trung tâm thông tin KH&CN Quốc gia [Tạp chí]

Cuốn

52

Cũ, hư hỏng

105

Tạp chí truyền hình

Cuốn

104

Cũ, hư hỏng

106

Thông tin khoa học và kinh tế bưu điện

Cuốn

70

Cũ, hư hỏng

107

Tạp chí Ngân hàng =  Banking Review /  Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Cuốn

180

Cũ, hư hỏng

108

Những vấn đề phát triển khoa học công nghệ kinh tế /  Trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia [Tạp chí]

Cuốn

64

Cũ, hư hỏng

109

Ấn Độ toàn cảnh [Tạp chí]

Cuốn

12

Cũ, hư hỏng

110

MASK Nghệ sĩ

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

111

Màn ảnh sân khấu /  Sở văn hoá thông tin Hà Nội [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

112

Tri thức thời đại /  Bộ văn hoá thông tin [Tạp chí]

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

113

Phát triển Kinh tế /  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh [Tạp chí]

Cuốn

48

Cũ, hư hỏng

114

Tạp chí Công nghiệp Mỏ /  Hội Khoa học và Công nghiệp mỏ Việt nam

Cuốn

24

Cũ, hư hỏng

115

Tư tưởng Văn hoá /  Ban Tuyên giáo trung ương [Tạp chí]

Cuốn

18

Cũ, hư hỏng

116

Tạp chí Đông y /  Hội Đông y Việt Nam

Cuốn

25

Cũ, hư hỏng

117

Thông tin văn hoá nghệ thuật /  Thư viện Quốc gia Việt Nam [Tạp chí]

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

118

Tài chính và đầu tư /  Cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành tài chính [Tạp chí]

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

119

Tạp chí nghiên cứu tài chính-Marketing /  Bộ tài chính. Trường đại học tài chính-Marketing

Cuốn

36

Cũ, hư hỏng

120

Nghiên cứu địa lý nhân văn /  Viện Địa lý nhân văn [Tạp chí]

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

121

Trí thức và phát triển /  Cơ quan Ngôn luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủ đô

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

122

Tạp chí khoa học/ Trường Đại học Hồng Đức

Cuốn

60

Cũ, hư hỏng

123

Tạp chí khoa học và công nghệ/ Trường ĐH công nghiệp Hà Nội

Cuốn

72

Cũ, hư hỏng

124

Bản tin Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cuốn

108

Cũ, hư hỏng

II

BÁO ĐỦ TIÊU CHUẨN THANH LÝ

 

 

 

1

An ninh thế giới

Tờ

432

Cũ, hư hỏng

2

An ninh trật tự

Tờ

576

Cũ, hư hỏng

3

Bảo vệ pháp luật

Tờ

576

Cũ, hư hỏng

4

Bóng đá

Tờ

3,360

Cũ, hư hỏng

5

Công thương

Tờ

216

Cũ, hư hỏng

6

Đại đoàn kết

Tờ

864

Cũ, hư hỏng

7

Đàn Ông

Tờ

288

Cũ, hư hỏng

8

Đầu tư

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

9

Diễn đàn doanh nghiệp

Tờ

540

Cũ, hư hỏng

10

Doanh nghiệp thương mại

Tờ

900

Cũ, hư hỏng

11

Đời sống và pháp luật

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

12

Du lịch

Tờ

324

Cũ, hư hỏng

13

Dư luận thế giới về Việt Nam

Tờ

144

Cũ, hư hỏng

14

Gia đình và xã hội

Tờ

864

Cũ, hư hỏng

15

Giáo dục và thời đại

Tờ

2,304

Cũ, hư hỏng

16

Hà nội mới

Tờ

5,040

Cũ, hư hỏng

17

Khoa học phổ thông,

Tờ

480

Cũ, hư hỏng

18

Khoa học và công nghệ

Tờ

432

Cũ, hư hỏng

19

Khoa học và đời sống

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

20

Khuyến học và dân trí

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

21

Kiến thức gia đình

Tờ

48

Cũ, hư hỏng

22

Kiến thức ngày nay

Tờ

1,728

Cũ, hư hỏng

23

Kinh tế Việt Nam

Tờ

2,160

Cũ, hư hỏng

24

Kinh tế Việt Nam và thế giới

Tờ

540

Cũ, hư hỏng

25

Làng cười

Tờ

144

Cũ, hư hỏng

26

Lao động thủ đô

Tờ

792

Cũ, hư hỏng

27

Lao động xã hội

Tờ

1,296

Cũ, hư hỏng

28

Lao động

Tờ

4,032

Cũ, hư hỏng

29

Le courrier du Viet Nam

Tờ

1,152

Cũ, hư hỏng

30

Mua và bán

Tờ

360

Cũ, hư hỏng

31

Người lao động

Tờ

96

Cũ, hư hỏng

32

Nhân Dân

Tờ

3,960

Cũ, hư hỏng

33

Pháp luật và xã hội

Tờ

768

Cũ, hư hỏng

34

Pháp luật Việt Nam

Tờ

2,688

Cũ, hư hỏng

35

Phụ nữ thủ đô

Tờ

864

Cũ, hư hỏng

36

Phụ nữ Việt Nam,

Tờ

240

Cũ, hư hỏng

37

Quân đội nhân dân

Tờ

1,440

Cũ, hư hỏng

38

Sinh Viên Việt Nam

Tờ

528

Cũ, hư hỏng

39

Sức khỏe và đời sống

Tờ

1,344

Cũ, hư hỏng

40

Tài nguyên và môi trường

Tờ

1,152

Cũ, hư hỏng

41

Thanh niên thể thao và giải trí

Tờ

576

Cũ, hư hỏng

42

Thế giới đàn ông

Tờ

48

Cũ, hư hỏng

43

Thế giới mới

Tờ

288

Cũ, hư hỏng

44

Thế giới tiêu dùng

Tờ

144

Cũ, hư hỏng

45

Thế giới và Việt Nam

Tờ

96

Cũ, hư hỏng

46

Thể thao hàng ngày

Tờ

288

Cũ, hư hỏng

47

Thể thao ngày nay

Tờ

1,440

Cũ, hư hỏng

48

Thể thao và Văn hóa

Tờ

576

Cũ, hư hỏng

49

Thể thao Việt Nam

Tờ

864

Cũ, hư hỏng

50

Thị trường

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

51

Thị trường - giá cả vật tư

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

52

Thị trường giá cả - Bất động sản và tài sản

Tờ

576

Cũ, hư hỏng

53

Thời báo kinh tế Việt Nam

Tờ

1,440

Cũ, hư hỏng

54

Thời báo ngân hàng

Tờ

432

Cũ, hư hỏng

55

Thời báo tài chính Việt Nam

Tờ

864

Cũ, hư hỏng

56

Thời báo vi tính sài gòn

Tờ

432

Cũ, hư hỏng

57

Thời đại

Tờ

144

Cũ, hư hỏng

58

Thương mại

Tờ

1,440

Cũ, hư hỏng

59

Tiền phong

Tờ

288

Cũ, hư hỏng

60

Tin thế giới

Tờ

360

Cũ, hư hỏng

61

Tri thức trẻ

Tờ

1,440

Cũ, hư hỏng

62

Truyền hình

Tờ

528

Cũ, hư hỏng

63

Tuổi trẻ

Tờ

96

Cũ, hư hỏng

64

Tuổi trẻ cười

Tờ

216

Cũ, hư hỏng

65

Tuổi trẻ thủ đô

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

66

Tuổi trẻ và đời sống

Tờ

528

Cũ, hư hỏng

67

Văn nghệ

Tờ

4,032

Cũ, hư hỏng

68

Văn nghệ trẻ

Tờ

864

Cũ, hư hỏng

69

Viet Nam News

Tờ

720

Cũ, hư hỏng

70

Thanh niên

Tờ

1,440

Cũ, hư hỏng

71

Khoa học và phát triển

Tờ

144

Cũ, hư hỏng

72

Kinh tế hợp tác Việt Nam,

Tờ

140

Cũ, hư hỏng

73

Ngoại thương

Tờ

105

Cũ, hư hỏng

74

Người Hà Nội,

Tờ

32

Cũ, hư hỏng

75

Thanh nien daily

Tờ

65

Cũ, hư hỏng

76

Tiếp thị và gia đình

Tờ

156

Cũ, hư hỏng

77

Văn hóa,

Tờ

34

Cũ, hư hỏng

78

VDT thế giới của bạn

Tờ

49

Cũ, hư hỏng

79

Echip

Tờ

35

Cũ, hư hỏng

80

Khoa học phổ thông :  Các vấn đề về dinh dưỡng & GĐ thường thức /  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM [Tạp chí ]

Tờ

23

Cũ, hư hỏng

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây