Bách khoa Hà Nội đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với sự phát triển của TP. Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Hồng

Thứ tư - 29/03/2023 22:45
Bách khoa Hà Nội đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với sự phát triển của TP. Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Hồng
Ngày 29/3/2023, Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học lần thứ XXX và nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có TS. Bùi Đức Hùng – Phó Bí thư Thường trực, điều hành Đảng bộ đại học, Chủ tịch Công đoàn đại học, Phó Chủ tịch Hội đồng đại học cùng các đồng chí trong Đảng ủy đại học; PGS. Huỳnh Quyết Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đại học cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc; GS. Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng đại học cùng các đồng chí thành viên Hội đồng đại học (cán bộ cơ hữu); TS. Trương Công Tuấn – Bí thư Đoàn đại học; PGS. Nguyễn Nhật Trinh – Chủ tịch Hội CCB đại học cùng các đồng chí là Bí thư Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc và các đồng chí Trưởng các đơn vị cấp 2, Đại học Bách khoa Hà Nội.
CBO 7840
Đồng chí Bùi Đức Hùng trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025
Bách khoa Hà Nội đạt mục tiêu trở thành Đại học và nhiều thành tựu quan trọng khác, giữ vững vị thế ĐH công nghệ hàng đầu đất nước

Tại Hội nghị, TS. Bùi Đức Hùng – Phó Bí thư Thường trực, điều hành Đảng bộ đại học- đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Đức Hùng đã điểm lại một số đặc điểm tình hình Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội cùng kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học lần thứ XXX từ đầu nhiệm kỳ đến nay về các nội dung: Công tác chính trị tư tưởng; Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Các hoạt động chính của đại học (Đào tạo, tuyển sinh; Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; Hợp tác quốc tế); Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác đảng vụ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận, đoàn thể, thi đua khen thưởng.

Đánh giá chung, dự thảo báo cáo nhận định: Trong hơn 2 năm qua Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội đã chỉ đạo mọi hoạt động của Đại học bám sát tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đại học lần thứ XXX, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo thực hiện tốt chiến lược phát triển Đại học giai đoạn 2017-2025 với 5 nhóm mục tiêu, 5 nhóm quan điểm định hướng, 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được cụ thể hóa trong giai đoạn 2021-2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, các hoạt động của Đại học không ngừng được đẩy mạnh và phát triển với xu hướng hội nhập quốc tế; Khi xây dựng và triển khai thực hiện đề án tự chủ và chuyển đổi mô hình từ Trường thành Đại học, do là đơn vị tiên phong nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ đại học, với sự quyết tâm, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, sinh viên và sự ủng hộ của Bộ GD&ĐT và các bộ, ban ngành trung ương, sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội đã đạt được mục tiêu trở thành Đại học và nhiều thành tựu quan trọng khác, giữ vững vị thế của đại học công nghệ hàng đầu của đất nước.
CBO 7834
Các đại biểu chăm chú lắng nghe các báo cáo, tham luận tại Hội nghị
Đánh giá kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ đại học, đồng chí Bùi Đức Hùng cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ đại học gồm có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí. Ngày 2/10/2020, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, từ đó đến tháng 3/2023, Đảng ủy trường khuyết 1 đồng chí Đảng ủy viên và 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đến nay vẫn khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy.  Trong hơn 2 năm qua toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành hoạt động đều tay. Ban Thường vụ họp hàng tuần, Ban Chấp hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai các công tác của Đảng bộ đại học một cách khẩn trương và hiệu quả.

“Với nguyên tắc lãnh đạo tập trung, dân chủ, Đảng uỷ đại học luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, thẳng thắn để đi đến sự nhất trí đồng lòng cao. Trước những công việc khó khăn phức tạp, các đồng chí Đảng uỷ viên đại học đều thảo luận kỹ để đi đến kết luận đúng đắn. Các Ban đảng hoạt động tốt, đặc biệt là Ban Tổ chức, UBKT, Ban Tuyên giáo đã làm việc rất khẩn trương để hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Các đồng chí được phân công theo dõi công tác các đảng bộ, chi bộ trực thuộc luôn theo dõi sát và chỉ đạo hoạt động của đơn vị cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đồng chí Đảng uỷ viên luôn phát huy vai trò lãnh đạo của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng uỷ đại học đã lãnh đạo và duy trì được sự đồng thuận cao giữa các tổ chức chính trị - xã hội, tạo nên sức mạnh trí tuệ tập thể để xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển, thực hiện tốt nhất sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn của Đại học hiện tại và tương lai.” – Đồng chí Bùi Đức Hùng phát biểu.
CBO 7862
Đồng chí Huỳnh Quyết Thắng phân tích 4 bài học thành công mà Nhà trường đã rút ra trong giai đoạn vừa qua
4 bài học thành công, 3 lợi thế cho giai đoạn 2023-2025

Nhất trí cao với dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, PGS. Huỳnh Quyết Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phân tích 4 bài học thành công mà Nhà trường đã rút ra trong giai đoạn vừa qua:

1. Tập thể đoàn kết, kiên định quá trình đổi mới, chuyển đổi thành công mô hình tổ chức quản trị, phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội đảm bảo triết lý “một Bách khoa”;

2.  Phát triển đội ngũ, đổi mới tư duy đồng bộ của cả cán bộ và của người học; nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động, đúng theo triết lý đã trở thành khẩu hiệu của Nhà trường: “Người thầy là chủ thể, là động lực phát triển, người học làm trung tâm”, từ đó tạo động lực cho đổi mới và phát triển;

3. Xây dựng mô hình quản trị chiến lược tiên tiến dựa trên nền tảng số;

4. Thực hiện liên kết, hợp tác để phát triển.
CBO 7878
CBO 7879
Các đại biểu theo dõi các báo cáo, tham luận tại Hội nghị

Theo đồng chí Huỳnh Quyết Thắng, trong giai đoạn từ 2023-2025, Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 lợi thế rất rõ, đó là các chỉ đạo của Chính phủ đã được thể hiện bằng các Nghị quyết:

1) Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung Nghị quyết chỉ rõ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước. Theo đó, vai trò của Đại học Bách khoa Hà Nội rất cần thiết, cần bám sát một trong những nhiệm vụ của Nghị quyết 29.

2) Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những nội dung của Nghị quyết chỉ rõ Đại học Bách khoa Hà Nội và ĐHQG Hà Nội là 2 cơ sở giáo dục ĐH được đầu tư tập trung, trọng điểm, chú trọng nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo, tập trung đào tạo chất lượng cao cho vùng và cả nước. Nghị quyết số 30 đã chỉ rõ vai trò rất quan trọng của Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐHQG HN với phát triển đồng bằng sông Hồng.
3) Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những nội dung của Nghị quyết số 14 “đặt hàng”: Giai đoạn 2023-2025, phải xây dựng Đề án Phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội trong nhóm các cơ sở Giáo dục Đại học hàng đầu châu Á trình Chính phủ phê duyệt. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức của Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS. Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh: “Chúng ta cần thể hiện quyết tâm Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn chặt với sự phát triển của TP. Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Hồng; tập trung nguồn lực để liên kết, hợp tác, xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho khu vực đồng bằng sông Hồng và TP. Hà Nội. Tôi cho rằng với sự quyết tâm như vậy, chúng ta sẽ có được kết quả tốt trong giai đoạn sắp tới”.
CBO 7866
Đồng chí Vũ Văn Yêm trình bày tham luận: Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức các đơn vị cấp 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm 2023.
Những kế hoạch, hành động tiếp theo của Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2023-2025

Hội nghị nhất trí cao với các nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời lắng nghe 5 tham luận theo 5 lĩnh vực, thể hiện rõ hơn những kế hoạch, hành động tiếp theo của Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025.

Đồng chí Vũ Văn Yêm – UVTV Đảng ủy Đại học, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - trình bày tham luận: Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức các đơn vị cấp 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm 2023.

Trong đó có 8 nội dung đáng chú ý:

1)Thành lập Trường Hóa và khoa học sự sống và Trường Vật liệu.

Quý 1 năm 2023: Thành lập 2 trường. Chủ tịch Hội đồng đại học ký Nghị quyết thành lập 2 trường (Nghị quyết số 31/NQ-ĐHBK và Nghị quyết số 32/NQ-ĐHBK ngày 29/3/2023).

- Quý 2 năm 2023: Hoàn thành công tác nhân sự Ban giám hiệu và các đơn vị cấp 3 của 2 trường thành lập.

2) Tổ chức lại các đơn vị dịch vụ: Thực hiện và hoàn thành trong quý 2 năm 2023;

3) Chuyển đổi khoa Lý luận chính trị, tổ chức lại khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, khoa Giáo dục thể chất. Thực hiện và hoàn thành trong quý 2 năm 2023;

4) Tổ chức lại các đơn vị hành chính (Đề án chuyển đổi các phòng thành các ban). Thực hiện và hoàn thành trong quý 3 năm 2023;

5) Tổ chức lại các viện đào tạo còn lại (Vật lý kỹ thuật, Toán ứng dụng và tin học, Kinh tế và Quản lý, Ngoại ngữ) thành trường hoặc các khoa. Triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2023 và hoàn thành chậm nhất trong quý 4 năm 2023;

6) Thành lập các viện nghiên cứu trên cơ sở tổ chức lại các viện nghiên cứu hiện nay. Triển khai thực hiện từ quý 2 năm 2023 và hoàn thành trong quý 2 năm 2024. Trong năm 2023, thành lập Viện nghiên cứu về Khoa học và Công nghệ sức khỏe trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Điện tử Y sinh và các đơn vị khác;

7) Thực hiện giải thể các Viện đào tạo cũ trong năm 2023;

8) Tổng kết, rút kinh nghiệm về xây dựng và vận hành mô hình tổ chức các trường thuộc. Thời gian triển khai: Quý 3 đến quý 4 năm 2023.
CBO 7871
Đồng chí Nguyễn Đắc Trung trình bày tham luận về Công tác đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội, giai đoạn 2017-2023.
Đồng chí Nguyễn Đắc Trung - Đảng ủy viên Đại học, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo - trình bày tham luận về Công tác đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội, giai đoạn 2017-2023.

Tham luận nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp cho xã hội một lực lượng cử nhân, kỹ sư có chất lượng chuyên môn cao luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác đào tạo của toàn Đại học. Nâng cao chất lượng đào tạo được xem là công việc thực hiện thường xuyên, liên tục qua từng học kỳ, năm học và từng khóa đào tạo. Công tác đào tạo luôn phải được hiện đại hóa, hướng tới người học là trung tâm và kết quả đầu ra là người tốt nghiệp dễ dàng tìm được việc làm đúng chuyên môn, nhanh chóng tiếp cận với công việc, đáp ứng yêu cầu và tiến bộ trong công việc.

Giai đoạn 2020-2025, các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo tập trung vào: Xây dựng mô hình đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế; Xây dựng các chương trình đào tạo mới, phát triển, cập nhật nội dung chương trình đào tạo đáp ứng sự phát triển các lĩnh vực của CMCN4.0, khoa học sự sống, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; Đổi mới phương pháp dạy - học như đào tạo trên nền tảng số; Đổi mới phương pháp đánh giá tiến bộ của người học, đánh giá kết quả đầu ra, đổi mới phương pháp thi để đánh giá công bằng, chính xác năng lực của người học.
CBO 7870
Đồng chí Nguyễn Huy Phương trình bày tham luận: Mô hình mới: Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường Điện – Điện tử
Cùng đó, Hội nghị đã lắng nghe các tham luận: Mô hình mới: Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường Điện – Điện tử - Đồng chí Nguyễn Huy Phương – Đảng ủy viên Đại học, Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử; Định hướng phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn tới - Đồng chí Huỳnh Trung Hải - Đảng ủy viên Đại học, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu; Công tác phát triển đảng viên trẻ, mô hình Chi bộ sinh viên gắn với Đảng bộ trực thuộc - Đồng chí Trương Công Tuấn – Bí thư Đoàn đại học.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hùng ghi nhận tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm của các đồng chí đảng viên, đồng thời cho biết: “Dự thảo báo cáo đã gửi tới tất cả các đại biểu để nghiên cứu thêm và tiếp tục có những đóng góp ý kiến để Đảng bộ đại học hoàn thiện báo cáo. Đây cũng là tiêu chí để Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo”.
 
3 Đảng viên thuộc Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội vinh dự nhận Huy hiệu tuổi Đảng
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, điều hành Đảng bộ đại học Bùi Đức Hùng trân trọng trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Cách – Chi bộ Công nghệ sinh học và đồng chí Hoàng Xuân Lấn – Chi bộ Doanh nghiệp; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Hồng Bách – Chi bộ Vật liệu và Công nghệ Đúc.

CBO 7895
Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đồng chí Đảng viên có tuổi Đảng cao và cũng là niềm vinh dự, trọng trách để các đồng chí Đảng viên được trao Huy hiệu của Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến trí tuệ xây dựng Đảng. Đây là một vinh dự lớn không chỉ của cá nhân 3 đồng chí Nguyến Văn Cách, Hoàng Xuân Lấn, Đào Hồng Bách mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng chí Bùi Đức Hùng chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những công lao, đóng góp của 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước và sự phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
“Trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ và sự phát triển chung của Đại học Bách khoa Hà Nội có sự đóng góp của rất nhiều thế hệ thầy và trò Bách khoa Hà Nội, đặc biệt đối với các đồng chí đảng viên hết lòng trong công tác Đảng, công tác quản lý, xây dựng một ngôi trường có danh tiếng được xã hội và thế giới ghi nhận. Thế hệ chúng tôi – những người đi sau, luôn luôn lấy các đồng chí là những tấm gương sáng để soi đường cho mình trong quá trình học tập, phát triển, công tác. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển chung của Đại học và Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội” – đồng chí Bùi Đức Hùng trân trọng bày tỏ.
 
 
Gia Hân. Ảnh: Duy Thành

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây