Hội đồng Trường ĐHBK Hà Nội họp phiên thường kỳ

Thứ sáu - 13/01/2017 20:08

Ngày 14/01/2017, Hội đồng Trường tổ chức họp phiên thường kỳ tại Trường ĐHBK Hà Nội với các nội dung chính: nghe báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hiệu trưởng, thông qua Chiến lược phát triển Trường và thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự phiên họp có 17 trong tổng số 19 thành viên của Hội đồng. Trong đó, có PGS Lê Minh Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng; các thành viên ngoài Trường: ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí.

Tại phiên họp, PGS Hoàng Minh Sơn đã báo cáo tóm tắt các mảng hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2017. Hội đồng Trường đã đánh giá, góp ý cho các báo cáo của Hiệu trưởng; đồng thời ghi nhận các kết quả Trường đã đạt được trong năm 2016 như: chất lượng tuyển sinh tốt, chất lượng đào tạo tiến sĩ tốt, số lượng bài báo ISI tăng, chất lượng đội ngũ được nâng cao; thu ngân sách tăng, đầu tư cơ sở vật chất được tăng cường. Tuy nhiên, năm 2016, Trường còn một số tồn tại như: tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học thấp, còn tồn tại một số đề tài, dự án nợ đọng; một số đơn vị sử dụng cán bộ chưa hiệu quả, nhiều Viện không tuyển đủ chỉ tiêu giảng viên.

Hội đồng Trường đã thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2017; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh như 2016; rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo đại học và sau đại học; xây dựng cơ chế nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế công tác cán bộ; cấu trúc lại một số đơn vị; hoàn chỉnh và triển khai đề án vị trí việc làm, đánh giá năng lực thực hiện của cán bộ; xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính hỗ trợ cho công tác quản trị Trường, xây dựng và ban hành Quy chế tài chính, Quy chế phân phối thu nhập; triển khai thí điểm tự chủ lương 2 tại một số đơn vị. Đồng thời, Hội đồng Trường cũng đã thông qua kế hoạch thu chi, phê duyệt chủ trương đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ năm 2017.

Tại cuộc họp, Hội đồng Trường cũng trao đổi và thông qua Chiến lược phát triển Trường, các mục tiêu, giải pháp trọng tâm thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2025 và Quy chế làm việc của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên cơ sở các kế hoạch hoạt động, các văn bản, chủ trương đã được thông qua, Hội đồng Trường sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện, kịp thời hỗ trợ và phối hợp với Ban Giám hiệu để có những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với bối cảnh triển khai thực hiện tự chủ toàn diện của Trường.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây