Truy cập nội dung luôn

ĐẠI HỌC

 
Thông tin tuyển sinh
>
  1 . Thông tin chung Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 7.990 sinh viên Gồm 3 phương thức tuyển sinh với chỉ tiêu được phân bổ như sau: ...

> Xem chi tiết

Ngành tuyển sinh
>
Thông tin về mã nhóm ngành, các ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh đại học dự kiến của Trường ĐHBK Hà Nội.

> Xem chi tiết

CAO HỌC

Thông tin tuyển sinh
>
Hình thức và thời gian đào tạo Hình thức: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ) Chương trình đào tạo Chương trình đào...

> Xem chi tiết

Ngành tuyển sinh
>
Thông tin chi tiết về ngành tuyển sinh cao học của Trường ĐHBK Hà Nội

> Xem chi tiết

NGHIÊN CỨU SINH

Thông tin tuyển sinh
>
Hình thức đào tạo: 1) Hình thức đào tạo chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít...

> Xem chi tiết

Ngành tuyển sinh
>
Thông tin chi tiết về danh mục ngành tuyển sinh nghiên cứu sinh của Trường ĐHBK Hà Nội

> Xem chi tiết

 TIN TỨC TUYỂN SINH