các Tổ chức đoàn thể các Tổ chức đoàn thể

Văn phòng: C2- 214

Điện thoại: 024 3869 2742


Đoàn Thanh niên

Văn phòng: C2 -208

Điện thoại: 024 3869 2751

Website: svbk.hust.edu.vn


Hội Sinh viên

Văn phòng: Tầng 8 - B8 - Ký túc xá Bách Khoa

Điện thoại: 024 38 696 166

Website: svbk.hust.edu.vn

 


Hội Cựu chiến binh

Văn phòng: C2 - 207 

Điện thoại: 024 3 2215 3290 

 

Mạng lưới Cựu sinh viên

Văn phòng: C2 – 215, 216

Điện thoại:  0243 869 0071

Email: vpcsv@hust.edu.vn 

 


Hội Cựu giáo chức

Văn phòng: 

Điện thoại:

Website: