Tin tức

Quay lại

Thông báo: Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các khóa K57-60

Sinh viên các khoá K57 – K60 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2016-2017 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://sis.hust.edu.vn (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Dự kiến thời gian đăng ký lớp cho sinh viên như sau:

Đăng ký lớp học: từ 01/08/2016 – 16h ngày 12/08/2016, trong đó:

            01/08/2016 – 16h ngày 03/08/2016: dành riêng cho K57

            04/08/2016 – 16h ngày 06/08/2016: dành riêng cho K58

            07/08/2016 – 16h ngày 09/08/2016: dành riêng cho K59

            10/08/2016 – 16h ngày 12/08/2016: dành riêng cho K60

Đăng ký điều chỉnh lớp học: từ 13/08/2016 đến 16h ngày 26/08/2016.

Quyết định hủy lớp: 22/08/2016

Thời gian bắt đầu học kỳ 1: 29/08/2016

LƯU Ý:

Hủy các lớp thí nghiệm: phòng Đào tạo đại học dự kiến sẽ đưa ra quyết định hủy/giữ cả các lớp thí nghiệm. Khi hủy, phòng chỉ hủy các lớp ít sinh viên và giữ lại một số lớp còn chỗ để sinh viên chủ động thay đổi đăng ký.

Đăng ký học cùng K61: sẽ có thời khóa biểu và thông báo sau.

Hủy/giữ: năm nay Phòng Đào tạo sẽ quyết định hủy lớp với các lớp ít sinh viên vào thứ 6 ngày 26/08/2016. Tuy nhiên, sau đó, sinh viên vẫn được đăng ký bổ sung vào lớp đang mở đến hết ngày 30/08.

Đăng ký thêm vào lớp đã đầy: phòng ĐTĐH đã đặt các ngưỡng giới hạn lớp theo yêu cầu của Viện hoặc giới hạn phòng học. Sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm vào các lớp đã đến giới hạn, đề nghị về Viện phụ trách môn học để đăng ký.

Mở thêm lớp: sinh viên gửi đơn tại Viện phụ trách môn học. Nếu Viện bố trí được giảng viên dạy sẽ gửi đơn cho phòng Đào tạo để mở lớp

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học.

Khóa 57, 58, 59, 60: Sinh viên xem Kế hoạch học tập chuẩn trong Chương trình đào tạo các ngành trong mục chương trình trên trang SIS, xác định các học phần cơ sở cốt lõi và các học phần tự chọn định hướng.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T06
18
Triển lãm và tổng kết Hội nghị sinh viên NCKH 2019-2020