Tin tức

Quay lại

Phát huy vai trò công dân trong việc góp ý xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi)

Để góp phần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên trí thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của sinh viên/cựu sinh viên cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). 

Để thể hiện vai trò, trách nhiệm của công dân, đặc biệt công dân “Bách khoa” trong việc góp ý kiến xây dựng Luật Giáo dục, các bạn sinh viên/ cựu sinh viên Bách khoa hãy dành thời gian đọc và góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) TẠI ĐÂY.

Cảm ơn các em nhiều!