Tin tức

Quay lại

Lãnh đạo ĐHBK Hà Nội phổ biến Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2025

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHBK Hà Nội đã trở thành trường đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước. Bước vào giai đoạn mới, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, trong thời gian qua, lãnh đạo Trường đã nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017 – 2025. Nhằm triển khai các nội dung của Chiến lược, ngày 05/3/2017, tại Hội trường C2, Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên đã tổ chức buổi nói chuyện và phổ biến đến sinh viên. 

Buổi phổ biến Chiến lược Trường có sự hiện diện của PGS Hoàng Minh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS Phạm Hoàng Lương – Phó Hiệu trưởng, PGS Vũ Duy Hải – Bí thư Đoàn Thanh niên; PGS Đinh Văn Hải – Trưởng phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên cùng 1000 sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn, Hội. 

Chủ trì buổi nói chuyện, PGS Hoàng Minh Sơn đã phổ biến các nội dung chính của Chiến lược gồm: Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi; Chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2025. 

Theo đó, sứ mạng của Trường ĐHBK Hà Nội là phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước. Tầm nhìn đến năm 2025, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, tác động quan trọng vào phát triển nền kinh tế tri thức và góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình đất nước, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Chiến lược xác định năm cặp giá trị cốt lõi của Trường là Chất lượng – Hiệu quả, Tận tụy – Cống hiến, Chính trực – Tôn trọng, Tài năng cá  nhân – Trí tuệ tập thể, Kế thừa – Sáng tạo. Các giá trị này thể hiện bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp nhất của Trường, tạo thành bộ nguyên tắc chuẩn mực, định hướng cho mọi hoạt động của cán bộ và sinh viên.

Bản Chiến lược cũng xác định các mục tiêu và định hướng phát triển rõ ràng, từ đó, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2017-2025 là cải tổ bộ máy tổ chức và xây dựng mô hình quản trị tiên tiến; Phát huy năng lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh; Xây dựng hạ tầng khuôn viên và cơ sở vật chất hiện đại; Mở rộng đào tạo chất lượng cao theo định hướng quốc tế hóa; Tập trung phát triển một số lĩnh vực khoa học và công nghệ then chốt; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Tăng cường hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế; Tăng cường truyền thông và phát triển thương hiệu; Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người học.

Nhân dịp này, PGS Hoàng Minh Sơn đã giải đáp những thắc mắc của sinh viên liên quan đến nội dung Chiến lược phát triển Trường cũng như các vấn đề về chính sách học phí, học bổng, hỗ trợ sinh viên sáng tạo khởi nghiệp… Buổi nói chuyện giúp các em nắm chắc được tổng thể Chiến lược phát triển Trường trong thời gian tới, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sinh viên. Đồng thời, Nhà trường cũng mong muốn, cán bộ lớp, Đoàn, Hội sẽ là hạt nhân truyền thông lan tỏa Chiến lược đến đông đảo sinh viên trong toàn Trường.


Vũ Thơm
Ảnh: Kim Chi


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
22
Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam