Thông báo

Quay lại

Thông báo về kế hoạch làm lại thẻ sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên sẽ tổ chức làm lại Thẻ sinh viên cho những sinh viên bị mất thẻ, hỏng thẻ như sau:

  1. Đối tượng làm thẻ: Sinh viên hệ đào tạo chính qui các khóa (trừ sinh viên K61 Nhà trường sẽ tổ chức đợt riêng).
  2. Thủ tục đăng ký làm lại thẻ: Sinh viên mang 02 ảnh 3x4 (ảnh mới chụp, không phải trên chất liệu giấy lụa), chứng minh nhân dân và phí làm lại thẻ đến Phòng 103-104 nhà C1 đăng ký làm lại thẻ với Cán bộ quản ngành (Bàn 1, Bàn 2 và Bàn 7).
  3. Thời gian đăng ký làm và nhận lại thẻ mới:

Sinh viên đến đăng ký làm lại thẻ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần vào các đợt như sau:

  • Đợt 1: Đăng ký từ 12/9 đến 22/9/2016; Nhận lại từ 11/10/2016
  • Đợt 2: Đăng ký từ 05/12 đến 15/12/2016; Nhận lại từ 04/01/2017.

Chú ýSV đăng ký làm lại thẻ sẽ được cấp Giấy chứng sinh viên nhận tạm thời có dán ảnh trong thời gian đợi nhận thẻ mới.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
30
Lễ chào mừng 90 năm Thành lập Đảng CSVN và khai Xuân Canh Tý