Thông báo

Quay lại

Thông báo tuyển dụng cán bộ viên chức năm 2017

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện đợt tuyển dụng CBVC năm 2017 với tổng số 54 chỉ tiêu. Đợt tuyển dụng này dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 2-3/2017 dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các QUY ĐỊNH về tuyển dụng viên chức của Nhà nước, căn cứ qui định tuyển dụng và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường (HĐTDT) thông báo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

1.1 Đối tượng :

 • Các ứng viên có đủ các tiêu chuẩn theo qui định của các vị trí tuyển dụng vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đối với diện viên chức và diện hợp đồng.

1.2 Tiêu chuẩn:

 • Có phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu tốt, cam kết làm việc lâu dài tại Trường;
 • Có sức khoẻ, ngoại hình thích hợp làm việc trong môi trường sư phạm;
 • Đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ: theo qui định tiêu chuẩn tuyển dụng CBVC Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (gửi kèm theo).
 • Ưu tiên tuyển người có bằng Tiến sỹ.

II. HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012);
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 2 ảnh 4x6;
 3. Bản sao giấy khai sinh;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 5. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

(Ghi địa chỉ liên lạc và số điện thoại rõ ràng trong hồ sơ).

 Ghi chú:

 • Nộp hồ sơ tại phòng TCCB: phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.
 • Các thông tin liên quan về CHỈ TIÊU tuyển dụng, QUY TRÌNH tuyển dụng hoặc tại phòng TCCB. Đề nghị không liên lạc qua điện thoại.
 • Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Hồ sơ gửi trước về phòng TCCB bao gồm: Lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ liên quan…. qua email thai.lethi@hust.edu.vn . Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng TCCB để có kế hoạch thực hiện.

 -     Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển.

III. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

22/2 - 08/3/2017

Phòng TCCB  thu nhận, kiểm tra hồ sơ

09/3 - 10/3/2017

Phòng TCCB hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi, thông báo thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng theo từng đơn vị, cung cấp tài liệu ôn thi cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Thí sinh đóng lệ phí dự thi theo qui định.

13/3 -17/3/2017

Xét tuyển tại đơn vị theo qui trình tuyển dụng và gửi kết quả về HĐTDT thông qua phòng TCCB.

20/3 - 23/3/2017

Phỏng vấn tại Hội đồng tuyển dụng Trường đối với Viên chức.

24/3 - 28/3/2017

Hội đồng tuyển dụng họp xét duyệt, thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định tuyển dụng.