Thông báo

Quay lại

Thông báo đổi phòng học ngày 22/10/2016

Phòng Đào tạo đại học thông báo

Do nhà trường phối hợp tổ chức thi giảng viên chính và chuyên viên chính cho cán bộ vào thứ 7 và chủ nhật ngày 22-10 và 23-10 nên các lớp học nhà D3, D5 và D35 thứ 7 sẽ chuyển sang phòng học khác. Cụ thể các phòng học như trong file gửi kèm. Kính đề nghị sinh viên có lịch học thứ 7 tại địa điểm trên vào xem thông báo để biết địa điểm mới.

Danh sách mã lớp học đổi phòng ngày 22/10/2016 tại đây.

Trân trọng cảm ơn!


First Demo Spring Mvc tạm thời không có.